Splošni pogoji za spletno trgovino www.cuvaj.si in spletno središče za posredovanje sporočil moj.cuvaj.si

Lastnik in upravljalec spletne trgovine in spletnega središča je podjetje HSI d.o.o. (v nadaljevanju HSI),
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto. Telefonska številka podjetja HSI je: +386 7 600 1960, elektronski
naslov pa je info@cuvaj.si

Splošno


Pred uporabo strani pazljivo preberite navedene splošne pogoje. Z uporabo te spletne strani se z navedenimi
splošnimi pogoji strinjate. V primeru, da se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne strani in spletnega
središča ne uporabljate.

HSI ima pravico spremeniti splošne pogoje z popravki te objave. Tovrstni popravki pogojev so za vas
zavezujoči.

Cene

Vse cene so navedene v evrih (€) z vključenim Slovenskim davkom na dodano vrednost (DDV).
Ponudba blaga, ki je objavljena v trgovini www.cuvaj.si velja dokler je objavljena na spletni strani ali do
preklica. Vsi izdelki so opisani s svojo funkcionalnostjo in ceno.
Cene za spletna naročila, so veljavna z datumom naročila, in so poslane stranki v elektronski obliki ob
potrditvi naročila. HSI lahko cene spremeni glede na dogajanja na finančnih trgih, na katere pa HSI nima
vpliva. Npr: razmerje USD / EUR

Naročila

Naročilo se šteje za veljavno šele z datumom vidnega plačila. Naročilo, ki ni plačano v 3 (treh) delovnih dneh
od izvedbe naročila, velja kot odstop od pogodbe s strani naročnika. Izjema so naročila, kjer je izbran način
plačila po povzetju, kjer lahko naročnik prevzame paket v 15 dneh na svoji enoti pošte. Cene ob naročilu so
veljavne in jih ni mogoče spreminjati brez soglasja obeh strank (kupca in prodajalca). Podjetje lahko odkloni
sklenitev pogodbe oz. prevzem naročila, v kolikor obstaja sum zlorabe elektronskih naročil s strani stranke.
Ob nakupu veljajo pogoji plačila in dostave podjetja, ki na voljo na vpogled na spletni strani prodajalca. Le te
si pred nakupom skrbno preberite.

Informacije o stanju naročila dobite na: info@cuvaj.si

Pravica do odstopa od naročila

Za preklic naročila je potrebno posredovati email naročila, katerega želite stornirati na info@cuvaj.si z vašimi
podatki, da lahko zaključimo postopek stornacije.

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo
blaga se uporabljajo določila 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov. V primeru stornacije naročila, za
katerega je kupec (končna stranka) izvedel predplačilo, vam denar vrnemo takoj oziroma najkasneje v roku
15 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Podjetje vračila opravi skladno z zakonom o varstvu
potrošnikov oziroma obligacijskem zakoniku. V kolikor se za preklic naročila odločite, preden je bilo blago
odpravljeno, lahko to storite prosto, brez kakršnihkoli obveznosti do podjetja HSI.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe-naročila v naslednjih primerih:

* pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih
trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,

* pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

Če imate kakršnakoli vsebinska vprašanja o naročilu, ali menite, da je prišlo do napake, nas lahko kontaktirate
preko elektronskega naslova trgovina@cuvaj.si.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni
na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko zgodi napaka pri opisu ali pa se funkcija izdelka spremeni,
ponudnik pa ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik
kupca ob naročilu, obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Reklamacije

V primeru, da ste po pošti prejeli okvarjen izdelek, nas o tem obvestite v najkrajšem možnem času. Prav tako
nas obvestite, če se prejeti izdelek razlikuje od kupljenega, da napako odpravimo v najkrajšem možnem času.
Kupec lahko uveljavlja stvarno napako, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko
je bila napaka odkrita, vendar najkasneje v roku dveh (2) let, odkar je bil izdelek izročen. Reševanje reklamacij
bo potekalo v skladu z določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako reklamira pri prodajalcu in to v roku 2 mesecev od odkritja
stvarne napake.

Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri: odpravo napake, vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako,
zamenjavo blaga, vračilo plačanega zneska.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora kupec prodajalca v obvestilu o napaki natančneje opisati napako
in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čim prej, najkasneje pa v
roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati
potrošniku pisen odgovor.

V kolikor pošiljate izdelek v servis, preko dostavne službe, je potrebno priložiti kopijo računa, ki je hkrati tudi
garancijski list.

Vračilo blaga
Če s kupljenim blagom niste zadovoljni, lahko v osmih (8) dneh po prejemu blaga pisno sporočite podjetju
HSI, da odstopate od pogodbe. Odpoved se pošlje skupaj z izdelki priporočeno s povratnico. Izdelki morajo
biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni, nepoškodovani in ne-polepljeni embalaži. Priložena mora biti
kopija računa. HSI vam bo kupnino vrnilo najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od naročila.
Stroške vračila blaga (poštne ali transportne stroške) plača kupec. HSI ne sprejema nikakršnih odkupninskih
paketov ali pošiljk, razen, če je bilo to predhodno dogovorjeno. Paket z izdelki in odpovedjo pošljite na
naslov:

HSI d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto

Stroške preklica, kadar gre za plačila preko tretjih oseb (kreditne kartice ali paypal) nosi kupec.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v primerih, kadar zaradi svoje narave ni primerno za vračilo ali
če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno
pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost.

Če izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Pri odpiranju
embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete, ter da embalažo vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš
izdelek in posamezne dodatke, skrbno shranite vsaj pol leta od dneva prevzema, tako da bodo vaši stroški pri
morebitnem vračilu čim manjši.

Garancija

Garancijski rok za kupljeno blago ali storitve v trgovini cuvaj.si je naveden na računu s katerim je bilo blago
kupljeno. Splošna garancija na izdelke je 12 mesecev. Za pričetek reklamacijskega ali garancijskega postopka
se šteje dan, ko je bil izdelek prejet v reklamacijsko službo. Podjetje HSI d.o.o. ne prevzema v reklamacijski
postopek izdelke, ki niso bili kupljeni pri pooblaščenemu prodajalcu, katere določi HSI.

Navodila za uporabo in namestitev

Izdelki imajo priložena navodila za uporabo in namestitev v Slovenskem jeziku. V kolikor le te pogrešate jih
lahko prevzamete na sedežu podjetja ali pa vam jih pošljemo po elektronski pošti.

!!OPOZORILO!!

Za podrobne informacije o uporabi in sestavi oz. montaži se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo za
takšno delo. Lahko se obrnete na HSI, za pomoč in informacije o servisni mreži.

Registracija na spletni trgovini

Kupec lahko izdelek naroči in kupi brez registracije na spletni trgovini. V primeru, da se kupec registrira, kar je
pogoj za B2B poslovanje in opcija za ostale kupce se v postopku registracije cuvaj.si uporabi piškotek, da
shrani enoličen in naključno določen uporabniški ID.

Registracija na spletnem središču

Po nakupu kompleta čuvaj, ga je potrebno registrirati na spletno središče. Pri tem se vpišejo podatki o kupcu,
in plačniku storitev. Prvo leto je storitev vključena v ceno kompleta, vsako naslednje leto, pa kupec dobi
račun za naslednje leto, ki vključuje vse storitve po ceniku in opisu letne naročnine.

HSI in kupec soglašata, da s potrditvijo teh splošnih pogojev NE sklepata pogodbe o varovanju, temveč le
dogovor o uporabi storitve obveščanja in uporabi posredniškega strežnika v imenu kupca in za njegove
podatke.

Zasebnost

Uporabnik z izvedeno registracijo dovoljuje podjetju HSI zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese
ob registraciji. Vsi podatki, navedeni pri registraciji, so namenjeni izključno poslovanju trgovine cuvaj.si ter
spletnem središču moj.cuvaj.si in jih HSI ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Podatke, ki jih boste
posredovali na straneh trgovine www.cuvaj.si ali na spletnem središči moj.cuvaj.si zbiramo izključno za
interne potrebe in potrebe izvedbe plačila. HSI trajno hrani ob registraciji vnesene podatke in vse
spremembe, ki jih uporabnik naknadno opravi sam, v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu.

HSI ni odgovoren za morebitno občasno ali nepredvideno nedelovanje strani zaradi višje sile, morebitno
netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih
informacij.

Izbris podatkov

Ob uporabi aplikacije Moj Čuvaj se v našem sistemu zbirajo ključne informacije, ki jih vnesete v aplikacijo. V primeru, da želite dostopati do teh podatkov ali pa bi želeli njihov izbris nas prosimo o nameri obvestite na email info@cuvaj.si.
Namero o izbrisu podatkov lahko oddate tudi v sami mobilni aplikaciji.

Novo mesto, 28.11.2017