ZAŠČITA PRAVIC

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.cuvaj.si, moj.cuvaj.si in mobilna aplikacija Moj Čuvaj.

Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last HSI d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v
nadaljevanju: HSI).

HSI je oblikoval aplikacije cuvaj.si z namenom potrošnika informirati o varnostnih rešitvah, ki so
deloma ali v celoti lasten razvoj HSI.

Dostop do rešitev cuvaj.si in njihovo uporabo urejajo: pravno obvestilo, splošni pogoji, pogoji o
plačilu in dostavi in tudi drugi določeni zakoni. HSI si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila
spremeni ali dopolni pravno obvestilo ali splošne pogoje, zato uporabnikom priporoča, da se redno
seznanjajo z morebitnimi spremembami in dopolnitvami le teh, ki bodo objavljeni na tem spletnem
mestu. Vstop v katerokoli področje spletnega mesta cuvaj.si pomeni, da se strinjate z vsemi omejitvami
in pogoji, navedenimi tukaj. V primeru, da se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da teh strani ne
uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in ponovno pregledate veljavne pogoje
uporabe, saj so ti pravno obvezujoči.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI


Vsebina tega spletnega mesta in mobilne aplikacije je namenjena informiranju obiskovalcev, uporabnikov in v nobenem
primeru ne predstavlja nasveta, svetovanja ali optimalne rešitve ne glede na to, v kakšni povezavi ali
obliki je predstavljena. HSI priporoča, da se uporabniki tega spletnega mesta posvetujejo z HSI ali
pooblaščenimi prodajalci o najustreznejši rešitvi za posamezen primer.

Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Vsi
uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Vse vsebine na tem spletnem mestu
se bo HSI po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše, vendar uporabnike
spletnih strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene
odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. HSI si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni,
dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani.

Niti HSI niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh
spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi
ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja
za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe
in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali
pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti škode.

AVTORSKE PRAVICE

To spletno mesto je intelektualna lastnina HSI. Vse informacije, podatke, opise storitev in druge
vsebine, objavljene na spletnem mestu, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na
spletnem mestu, so predmet avtorske zaščite po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Uporabniki
ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati,
preoblikovati ali drugače uporabljati katere koli vsebine, dostopne na tem spletnem mestu ali prek
njega, za komercialne, nekomercialne, izobraževalne ali javne namene.

HSI si pridržuje pravico, da kadarkoli in kakorkoli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani
vsebine, objavljene na tej spletni strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi
uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Kakršna koli uporaba teh vsebin brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana. Vsaka nepooblaščena
uporaba teh vsebin predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine.
Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke, ki so prikazane na spletnem mestu, so last HSI ali
drugih oseb.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

HSI se zavezuje, da bo trajno varoval osebne podatke naših uporabnikov z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani in mobilne aplikacije, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije. Poleg tega bomo storili vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnim koli kršitvami in zlorabami. Za pridobitev ali izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, nam pošljite email zahtevo na naslov info@cuvaj.si.

PRISTOJNOSTI IN VELJAVNO PRAVO

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega mesta in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja
pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega mesta ali ki bi bili
z uporabo tega spletnega mesta kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi prava
Republike Slovenije.