Alarmni sistem ČUVAJ.SI na željo stranke omogoča tudi brezplačni priklop na varnostno-nadzorni center (VNC) tiste varnostne službe, s katero se dogovorite. Tedaj alarmni sistem ČUVAJ.SI v primeru alarma nemudoma obvesti, poleg uporabnika, tudi varnostno službo, ki je strokovno usposobljena za posredovanje v primeru vloma, ropa, požara in reševanja ljudi.