Komunikacijska pot med alarmno centralo in strežnikom za obveščanje je najpomembnejši segment sistema. Zatorej bi moral vsak profesionalni alarmni sistem delovati na varni in zanesljivi povezavi tj. po GSM-omrežju z lasnim VPN. Na slovenskem trgu se s tovrstno rešitvijo lahko ponaša le alarmni sistem ČUVAJ.SI.
Pri tem je potrebno poudariti, da CUVAJ.SI uporablja lastni APN. Slednjega lahko zagotovimo izključno z vgrajeno ustrezno SIM kartico. Med vgrajeno proizvajalčevo SIM kartico in lastno SIM kartico je mnogo pomembnih razlik. Npr. obveščanje v primeru vgrajene SIM kartice je hitro in zanesljivo, medtem ko je obveščanje preko lastne SIM kartice bistveno počasnejše, v nekaterih primerih pa celo onemogočeno (izpad signala, izpraznjena kartica), kar je iz vidika varnostnih rešitev povsem nedopustno.

Več o razlikah med omenjenima karticama si lahko preberete spodaj v tabeli. V nadaljevanju pa si pobliže oglejmo, zanesljivost komunikacijske poti, ki jo uporablja alarmni sistem ČUVAJ.SI in zanesljivost komunikacijskih linij, ki jih uporabljajo alarmni sistemi drugih proizvajalcev.

KAKO KOMUNICIRA ALARMNI SISTEM ČUVAJ.SI?

ALARMNI SISTEM ČUVAJ.SI DELUJE NA GSM-POVEZAVI Z VGRAJENO SIM KARTICO ZATO JE POVSEM ZANESLJIV.

ČUVAJ.SI deluje tudi, če na objektu ni telefonske linije ali internetne povezave. ČUVAJ.SI je edini alarmni sistem, ki deluje na GSM-omrežju z proizvajalčevo vgrajeno SIM kartico, kar je najbolj zanesljiva varnostna rešitev na trgu. To namreč pomeni, da ima ČUVAJ.SI varno VPN M2M komunikacijo med alarmnim sistemom in oblakom. M2M komunikacija omogoča prenos podatkov do 10x hitreje kot profesionalni klasični alarmi po telefonski liniji. Poleg tega je ČUVAJ.SI s pomočjo napredne tehnologije kljub prekinitvi GSM-omrežja ali motenju, sposoben prenesti sporočilo o prekinitvi, kar ne zmore noben drug varnostni sistem.

Gre torej za tehnološko zelo zanesljivo komunikacijsko linijo, kar je ena izmed mnogih odlik s katero se je varnostna rešitev ČUVAJ.SI postavlja ob bok najvišjim standardom na področju varnostnih rešitev po vsem svetu.

GSM-povezava (vgrajena SIM kartica):

   POVEZAVA JE VARNA

   USTREZEN NAČIN OBVEŠČANJA O ALARMNIH DOGODKIH  (telefonski klic, SMS-sporočilo, e-sporočilo)

   USTREZNA HITROST PRENOSA PODATKOV (do 10 x hitreje kot klasični alarmni sistemi)

   O PREKINJENI POVEZAVI STE OBVEŠČENI Z SMS-SPOROČILOM IN e-SPOROČILOM

 

KAKO KOMUNICIRAJO DRUGI ALARMNI SISTEMI?

ALARMNI SISTEMI, KI DELUJEJO IZKLJUČNO NA WI-FI ALI ETHERTNET KOMUNIKACIJSKO LINIJO SO POVSEM NEZANESLJIVI

Delovanje alarmnih sistemov, ki uporabljajo Wi-Fi ali Etherneta komunikacijsko linijo, je povsem nezanesljivo – tako z vidika stabilnosti komunikacijske linije (vedno se pojavi neka sprememba v omrežju, ki povzroči težave s komunikacijo, kot so npr.: pogoste prekinitve, WIFI gesla, menjava routerja …) kot tudi z vidika obveščanja, saj obvestila o alarmnih dogodkih ne prejmete preko SMS sporočila in telefonskega klica, kar se od profesionalnih alarmnih sistemov pričakuje, pač pa zgolj potisno na mobilno aplikacijo, kar pa v ključnem trenutku lahko spregledate ali ga celo ne dobite. Četudi je mesečni strošek uporabe takšnega sistema ničeln (0 EUR) in posledično zelo vabljivo, se za resno varovanje z omenjeni sistemom odsvetuje.

Slabosti Wi-Fi ali Ethernet povezave:

   POVEZAVA NI VARNA

   NEUSTREZEN NAČIN OBVEŠČANJA O ALARMNIH DOGODKIH (samo potisno v aplikacijo)

ALARMNI SISTEMI, KI UPORABLJAJO VEČ KOMUNIKACIJSKIH KANALOV, SO LE DELNO ZANESLJIVI

Pri alarmnih sistemih (ki niso vezani na nadzorni center varnostne službe), s kombinacijo različnih komunikacijskih linij (Wi-fi, Ethernet, GSM-omrežje), je ena linija nastavljena kot glavna, ostale pa služijo kot rezerva za obveščanje v primeru prekinitve izbranega komunikacijskega kanala. Takšni sistemi so le delno zanesljivi. Lahko bi rekli tudi – zavajajoče zanesljivi. Največja šibka točka takšnega sistema je, da delovanje teče le na eni komunikacijski liniji in nikoli na dveh oz. vseh hkrati. Pri tem pa Ethernet ali Wi-Fi linija alarmna obvestila pošlje zgolj potisno v aplikacijo (obstaja velika verjetnost, da sporočilo spregledate). V primeru GSM-omrežja, pa tovrstni alarmni sistemi ne delujejo na vgrajeni SIM krtici, temveč na lastni SIM kartici, kjer je obveščanje lahko bistveno počasnejše, v nekaterih primerih pa je obveščanje celo onemogočeno (izpad signala, izpraznjena kartica), kar je iz aspekta varnostnih rešitev povsem nedopustno. Poleg tega lastna SIM kartica, v primerjavi z vgrajeno SIM kartico, prinaša še celo vrsto drugih pomanjkljivosti, ki so navedene v tabeli spodaj.

Slabosti GSM-povezave (lastna SIM kartica):

   NEUSTREZNA HITROS PRENOSA PODATKOV

   O PREKINJENI POVEZAVI NISTE OBVEŠČENI NA NOBEN NAČIN (možnost vloma v vaš dom)

RAZLIKE MED VGRAJENO SIM KARTICO IN LASTNO SIM KARTICO

 

 

Vgrajena SIM kartica

 

ČUVAJ.SI

 

 

 

Lastna SIM kartica

 

DRUGI ALARMNI SISTEMI

 

 

Časovni interval preverjanje zdravja komunikacijske linije

 

Preverjanje poteka ves čas

 

Preverjanje povezave ni 

 

Hitrost prenosa podatkov v primeru alarma

 

2 sekundi  ali manj

 

15 sekund ali več

 

Način obveščanja z SMS sporočili v primeru alarma

 

Strežnik pošlje SMS sporočila vsem prejemnikom naenkrat. Sporočilo se dostavi v roku 5 sekund 

 

Alarmni sistem pošlje SMS sporočilo najprej prvemu prejemniku, nato drugemu in tako naprej. Pri tem pošiljanje SMS sporočil traja v povprečju okoli 15 sekund na sporočilo. Če vpišete 5 prejemnikov, zadnji dobi sporočilo po 75 sekundah

 

 

Način obveščanja s klici v primeru alarma

 

Klici se sprožijo vsem prejemnikom hkrati vključno z SMS sporočili 

 

 

Klici se sprožijo šele po končanju pošiljanja SMS sporočil

 

Vsebina SMS sporočil

 

Vsebina SMS sporočil z opisi je v slovenskem jeziku 

 

Vsebine SMS sporočil si uporabnik ne more nastaviti sam, poleg tega je oblika SMS sporočil iz alarmne centrale neberljiva oz. v najboljšem primeru lahko uporabnik zgolj izbere obveščanje v angleškem jeziku.

 

 

Obveščanje o izpadu signala.

 

Na daljavo lahko kadarkoli preverite ali je signal prisoten. Kljub temu pa ste v primeru izpada o tem takoj obveščeni preko klica in/ali SMS sporočila in/ali e-sporočila ... Preberi več >>

 

Na daljavo ni možno preverjati, ali je signal prisoten ali ne. Prav tako uporabnik ne bo na noben način obveščen o izpadu signala, ker alarmna centrala ne more poklicati ali poslati sporočil.

 

 

Prihranek časa ob nakupu varnostnega sistema

 

Ko kupite varnostni sistem, ga priklopite na električno napetost in začnete uporabljati.

 

Preden lahko začnete uporabljati varnostni sistem morate izbirati še operaterja (A1, Telekom…) na daljavo. Torej si naložite dodatno delo in čas.

 

 

Menjava operaterja-ponudnika GSM v primeru slabega signala

 

Preklop lahko namesto vas izvede ponudnik varnostnega sistema

 

 

Preklop morate izvesti sami - najprej prekiniti naročnino pri trenutnem operaterju in skleniti naročnino pri drugem operaterju.

 

 

Polnjenje SIM kartice

 

Naročnino na SIM kartico in GPRS prenos plača ponudnik varnostnega sistema, tako nimate skrbi ali je kartica polna ali ne.

 

Lastna kartica je lahko predplačniška, kar pomeni, da je potrebno paziti kdaj se izprazni, da se jo napolni sicer ne boste dobili obvestila o alarmnem dogodku.

 

Primeri dodatnih nastavitev

 

Možno je nastaviti do 900 mobilnih uporabnikov, ki s svojo mobilno aplikacijo upravljajo sistem na daljavo. Pri tem je vsak uporabnik medsebojno ločen.

 

Na strežniku so omogočene nastavitev urnikov, za samodejno vklapljanje in izklapljanje digitalnega izhoda na Čuvaju

 

In še več drugih nastavitev

 

Ni dodatnih nastavitev

 

 

Mesečni stošek za uporabnika

 

 

5 EUR - za neomejeno število obveščanj o alarmnih dogodkih + brezplačna uporaba mobilne aplikacije

 

Več ali manj kot 5 EUR - odvisno od števila obveščanj.